Shri Shripad Charitra

Regular Price
INR 199
Sale Price
INR 199
Regular Price
Sold Out
Unit Price
per 

Quantity

- +

Shri Shripad Charitra

Regular Price
INR 199
Sale Price
INR 199
Regular Price
Sold Out
Unit Price
per 

Added to Cart View Cart or Continue Shopping.

श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्तावताराचे हे चरित्र असून 'हा न केवळ ग्रंथ असे । महाचैतन्य प्रवाह वाहतसे । सेवेकरी जोडे पारायण मिसे । निश्चयाने माझ्याशी ॥'    हे या ग्रंथातील परमपूज्य गुरुमाऊलींचे अभिवचन आहे. या ग्रंथाच्या पारायणाने वाचकांना सदबुध्दी, सदवासना उत्पन्न होऊन त्रिविध तापांचे निवारण होईल त्याचबरोबर आपण श्री स्वामी कृपेस पात्र होऊ.

Shri Shripad Shrivallab Charitra is the manuscript on the life of Shri Shripad Shrivallab Swami. Having a Parayan (reading) of this book helps to make Good sense, Goodwill and get rid from various diseases etc.